Magnesium – därför är magnesium viktigt

Den hjälpande faktorn till ett friskt hjärta och kan även få kreatinet att prestera bättre.

Magnesium är en väldigt viktig mineral som nästan helt saknas i våra vattentillgångar.

Denna enda mineral som har kraften att rädda liv och öka effektiviteten av kreatintillskott, plus att det är billigt och tillgängligt.

magnesium

 

Så varför tar så få magnesium?

Låg magnesium halter har kopplats till ökad risk för plötsligt död, högt blodtryck, typ 2 diabetes och störningar i hjärtfunktionen, hämmad tillväxt, beteendestörningar,trötthet, irritation, dålig aptit , muskelsvaghet, kramper.

Så länge du inte äter extremt mycket grönsaker få du i dig för lite magnesium. Att ha ett lågt intag av mineraler är ungefär som att köra en bil med endast en kvarts mängd olja i. Det fungerar men risken för att något går sönder är betydligt högre än om du kör med optimala oljevärden.

Eftersom magnesium är så billigt har du inte råd att inte få i dig denna viktiga mineral i din kostplan.

Begär efter choklad kan vara vanlig vid magnesiumbrist. Alkoholister och diabetiker kan behöva ta tillskott.

Bra magnesiumhalter är kopplad till ökad insulin känslighet, optimala protein nivåer, reducering av onormala hjärtrytm, reducerat blodtryck, huvudvärkshämmande och ökade träningskapacitet.

Kom ihåg att denna minimihalt är absolut det som behövs för att förhindra sjukdomar.

Rekommenderat dagligt intag i Sverige: Barn 50-200 mg, kvinnor 280 mg, män 280-350 mg

Vi vill tillägga att i USA så är den rekommenderade dosen 420mg per dag för en man över 31år.