Gynekomasti operation – Bröstförminskning för män

Bröstoperation på män

En bröstförminskning på män utförs i narkos eller lokalbedövning och tar beroende på ingreppets omfattning mellan 2-3 timmar att genomföra.
Omedelbart efter operationen flyttas patienten från operationssalen till ett vilrum för uppvakning. Oftast lämnar patienten efter ett par timmars vila kliniken samma dag men i vissa fall får patienten stanna över natten.

I samband med att man minskar bröstets omfång måste man naturligtvis ta bort viss överflödig hud, detta leder till att ett ärr kommer att uppstå. Ärret placeras vanligen runt vårtgården, samt i form av ett ankare. Ärret mognar, eller bleknar sedan med tiden och hur slutresultatet blir beror till stor del på patientens egen ärrläkningsförmåga.

 

Konsultation med en kirurg

Vid din inledande konsultation med en kirurg är det mycket viktigt att ni för en uppriktig diskussion och att du lyssnar på hans/hennes åsikter.
Din kirurg kommer att beskriva ingreppets genomförande i minsta detalj, för att få dig att känna dig trygg.
Man kommer också att ta upp vilka risker och begränsningar ingreppet omfattas av och säkerställa att du förstår hur ärren som uppkommer kommer att se ut.

 

Inför operationen av brösten

Du kommer att få utförliga instruktioner om hur du skall förbereda dig inför ditt gynekomasti operationen.
Denna information innehåller också hur du skall dricka och äta tiden före lyftet, regler för rökning, användning av vitaminer, + andra mediciner och andra preparat.
Alkohol och Tobak skall undvikas i minst två veckor före och två veckor efter ett bröstoperation.

 

Efter gynekomasti operation

Se till att någon kommer att hämtar dig efter operationen och att du har någon kan hjälpa dig under några dagar efter operationen.

Du kommer att uppleva smärta under de första dagarna efter operation i synnerhet när du rör på dig.
Därpå och under de första 7-10 dagarna kommer du att uppleva ett visst obehag. Du kommer att få smärtstillande läkemedel utskrivet som minskar obehaget.

Stygnen plockas bort efter 1-3 veckor. I vissa fall används självabsorberande stygn vika inte behöver avlägsnas.