Hur bildas istappar på ett hus?

Istappar i bebyggelse uppstår ofta under takkanter på hus och bildas när snö på taket smälter till vatten och sedan fryser till is när det rinner ut i minusgradig luft från takets kant. Trots minusgradig utomhustemperatur kan snö på tak smälta på grund av läckage av inomhusvärme eller genom solens strålvärme.

Hur bildas istappar?

Istappar bildas när snön på tak börjar smälta genom att solen skiner och när temperaturen stiger, tillsammans med värmeläckage från hustaket. Risken för istappar är som störts när temperaturen skiftar snabbt med kalla dagar med flera minusgrader slår om i dagar med plusgrader.

Varför blir det istappar på huset?

Istappar uppstår när isoleringen i taket är dålig eller ventilationen är otillräcklig. De uppkommer som en konsekvens av att taket värms upp av den varma luften inne i huset. När taket blir varmare än snön, smälter snön till vatten som fryser till istappar när det träffar de kalla hängrännorna.