Hur fungerar strömmar?

Flera olika havsströmmar Havsströmmar är som väldiga floder. På en del håll går de på djupet, på andra ställen finner vi dem i oceanernas yta. Havsströmmarna drivs av vindar och av jordens rotation. Jordens rotation gör att strömmarna på norra halvklotet rör sig i en cirkelrörelse medurs och på södra halvklotet moturs.

Vilken betydelse har havsströmmarna för klimatet?

Klimatet på en plats påverkas av olika faktorer. En sådan är havsströmmarna. Om det finns varma havsströmmar i närheten blir klimatet mildare och regnigare än annars och finns det kalla havsströmmar i närheten blir klimatet torrare och kallare än annars.

Vad händer utan Golfströmmen?

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

Hur förklarar man Golfströmmen?

Golfströmmen är en varm havsström i Nordatlanten. Den börjar vid Mexikanska golfen (som gett strömmen dess namn) och går över Atlanten upp mot norra Europa. Golfströmmen är med sitt breda och djupa stråk av subtropiskt vatten en mäktig värmetransportör och den bäst kända och mest undersökta av de stora havsströmmarna.

Hur fort rör sig Golfströmmen?

Den rör sig inte fort, knappt en kilometer i timmen utanför oss eller 15 kilometer i timmen utanför Floridas kust. Mängden varmt vatten i Golfströmmen är därmot väldigt stor, ungefär 100 miljoner kubikmeter i sekunden, nästan 100 gånger så mycket mer än alla jordens floders vatten tillsammans.

Vad påverkar havsströmmar?

Oceanernas havsströmmar drivs av olikheter i salthalt och temperatur. Kallt, salt vatten sjunker, det varmare vattnet ligger uppe vid ytan. Golfströmmen startar med att uppvärmt vatten från Mexikanska golfen med hjälp av vinden flyter norrut, längs Nordamerikas östkust, genom Atlanten och vidare norrut.

Se även  Hur ska jag förvara min mountainbike?

Vad är det som påverkar klimatet?

Temperaturen går upp och då börjar också luften ovanför marken att röra sig. Det skapar vindar som i sin tur tar med sig värmen till andra platser på jorden. Vindarna kan innehålla fukt om de blåser fram över hav och vatten, och då tar de med sig regn eller snö till andra platser.

Vad händer i Sverige om Golfströmmen tappar fart?

– Min forskning visar att vi kan vänta oss varmare somrar i framtiden om Golfströmmen saktar ner ytterligare. Och de flesta klimatmodeller pekar på att det kommer att fortsätta. Avvikelselser från klimatologiska medeltemperaturer i maj 2018. Sverige och centrala Europa hade det varmare än någonsin tidigare uppmätt.

Vad händer med Sverige om Golfströmmen kollapsar?

Skrämmande siffror om klimatet breder ut sig över världen. Nu kommer ännu ett larm, om att golfströmmen är påväg att kollapsa, något som ​professorn Dialang Cheng menar kan göra att Sverige blir obeboeligt. Det säger han i en intervju med Expressen.

Vad händer i Sverige om Golfströmmen kollapsar?

Utan golfströmmen skulle medeltemperaturen i Norden minska med omkring 5-10 grader, och Sverige skulle kunna få vintertemperaturer på omkring minus 50 grader, visar en annan forskningsstudie från Met Office Hadley Center.

När kan Golfströmmen kollapsa?

Den livsviktiga Golfströmmen som för värme till Nordeuropa har saktat in och är nu svagare än på 1 600 år, visar ny forskning.

Har Golfströmmen saktat ner?

Vid Grönland i sundet mellan Island och Grönland har havsströmmen blivit så kall att det bildas havsis. Eftersom vattnet i havsströmmen är kallare och saltare än det omgivande vattnet, är det tyngre och sjunker ned från Golfströmmen – ett fall på 3 505 meter ned till botten av Norra Atlanten.

Se även  Är fullblod bra hoppare?

Vilka länder påverkas av Golfströmmen?

Europa. Den Nordatlantiska driften är orsaken till att medeltemperaturen i de västra delarna av Irland, Storbritannien och Frankrike ligger flera grader över andra delar av samma länder. Vid Cornwall och på Scillyöarna gör strömmens inverkan att till exempel palmträd kan växa där trots de nordliga vindarna.