Hur sorterar du datum i stigande ordning?

Sortera datum i stigande eller fallande ordning Du kan göra detta med musen eller styrplattan, eller genom att klicka på en cell i området och trycka på Ctrl + A på tangentbordet. När dina data har valts klickar du på knappen ”Sortera och filtrera” på fliken ”Hem” i menyfliksområdet.

Hur sorterar man efter datum i Excel?

Sortera efter datum

 1. Dra nedåt i kolumnen för att markera de datum som du vill sortera.
 2. Klicka på pilen under Sortera och filtrera på fliken Start och klicka därefter på Sortera från äldsta till nyaste eller Sortera från nyaste till äldsta.

Hur gör man listor i Excel som man kan sortera?

Sortera genom att ange kriterier

 1. Markera en cell någonstans i det område som du vill sortera.
 2. På fliken Data, i gruppen Sortera och filtrera klickar du på Sortera – popupfönstret Sortera visas.
 3. I listrutan Sortera efter markerar du den första kolumnen du vill sortera efter.

Varför kan jag inte sortera i Excel?

Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret. Datagrupperingen kan också inaktiveras på fliken Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ. (Fliken Arkiv, Alternativ.)

Kan inte sortera Pivot?

I pivottabellen klickar du på ett fält i kolumnen som innehåller de objekt som du vill sortera. På fliken Data klickar du på Sorteraoch sedan på den sorteringsordning du vill använda. … Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på A till Ö eller Ö till A.

Hur låser man en rad i Excel?

Låsa kolumner och rader i Excel

 1. Om du bara vill låsa en rad klickar du på Lås översta raden.
 2. Om du bara vill låsa en kolumn klickar du på Lås första kolumnen.
 3. Om du vill låsa mer än en rad eller kolumn, eller om du vill låsa både rader och kolumner samtidigt, klickar du på Lås fönsterrutor.
Se även  Vem kan göra poäng i ett badmintonspel med traditionell poängsättning?

Hur tar man bort filter i Excel?

Ta bort alla filter i ett kalkylblad

Om du vill ta bort filter helt går du till fliken Data och klickar på knappen Filter eller använder kortkommandot Alt+D+F+F.

Vad heter Vlookup på svenska?

VLOOKUP/LETARAD – leta värden. Lär dig bruka den användbara formeln VLOOKUP (LETARAD på svenska) i syfte att snabbt vaska fram relevanta data från Excellistor. värden från intilliggande kolumner.

Hur tar man bort dubbletter i Excel?

I Excel finns det flera sätt att filtrera efter unika värden – eller ta bort dubblettvärden:

 1. Om du vill filtrera efter unika värden klickar du på Data > sortera & filter > Avancerat.
 2. Om du vill ta bort dubblettvärden klickar du > Dataverktyg och > Ta bort dubbletter.

Hur sortera man i en pivottabell?

Du kan sortera och ordna din data per pivottabellrad, kolumnnamn eller sammanslagna värden.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Under Rader eller Kolumner klickar du på pilen under Ordna eller Sortera efter.

Hur gör man en pivot?

Skapa en pivottabell i Excel för Windows

 1. Markera cellerna som du vill använda för att skapa en pivottabell. …
 2. Välj Infoga > Pivottabell.
 3. Då skapas en pivottabell baserat på en befintlig tabell eller ett befintligt område. …
 4. Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras. …
 5. Klicka på OK.

Hur man gör ett diagram i Excel?

Skapa diagram

 1. Klicka på Utskriftslayout på Visa-menyn.
 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på pilen bredvid Diagram.
 3. Klicka på en diagramtyp och dubbelklicka sedan på det diagram du vill lägga till. …
 4. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet.
Se även  Hantel för armar med olika styrka

Vad är ett Pivotdiagram?

Pivotdiagram visar dataserier, kategorier, brytpunkter och axlar precis som vanliga diagram. Du kan också ändra diagramtyp och andra alternativ, till exempel rubriker, förklaringens placering, dataetiketter, diagrammets placering och så vidare.

Hur infogar man en tabell i Excel?

Prova själv!

 1. Markera en cell i dataområdet.
 2. Välj Start > Formatera som tabell.
 3. Välj ett format för tabellen.
 4. I dialogrutan Formatera som tabell anger du cellområdet.
 5. Markera om tabellen har rubriker.
 6. Välj OK.

Hur gör man en tabell?

Lägg till en tabell

 1. Öppna ett dokument eller en bild i en presentation på datorn.
 2. Klicka på Infoga Tabell. välj hur många rader och kolumner du vill lägga till. Tabeller kan vara upp till 20 x 20 celler.
 3. Tabellen läggs till i dokumentet.

Vad är en tabell i Excel?

Fördelarna med använda tabeller, är att Excel då behandlar dataområden som en tabell vilket ger mycket funktionalitet för att hantera och analysera data under arbetets gång, exempelvis ger de oss möjligheten att: Lägga till en Summarad (Alternativt: Antal, Medel, Max m. fl.) Filtrera tabellkolumner.

Vad heter tabellen Excel?

Om du vill göra det lättare att hantera och analysera en grupp relaterade data kan du omvandla en område med celler till en Exceltabell (kallades tidigare en Excel-lista). Obs!: Exceltabeller bör inte förväxlas med de datatabeller som ingår i en svit med kommandon för konsekvensanalys.

Hur många rader kan man ha i Excel?

Specifikationer och begränsningar för kalkylblad och arbetsböcker

Funktion Maxgräns
Totalt antal rader och kolumner i ett kalkylblad 1 048 576 rader gånger 16 384 kolumner
Kolumnbredd 255 tecken
Radhöjd 409 punkter
Sidbrytningar 1 026 våg- och lodräta
Se även  Jag kan inte göra mer än 10 - 15 repetitioner för biceps.

Vad händer när vi lägger till en formel i en tom kolumn i tabellen?

I och med att du kopierar in eller fyller i en formel i alla celler i en tom tabellkolumn skapas det en beräknad kolumn. Om du skriver eller flyttar en formel i en tabellkolumn som redan innehåller data skapas inte en beräknad kolumn automatiskt.

Vad är en kolumn?

Är spalter och kolumner samma sak? Svar: Båda orden betyder ungefär ’lodrät avdelning i text(sida)’. Som grafiska beteckningar är dessa ord ofta utbytbara, men kolumn används mest vid tabeller medan spalt är en vidare och mer allmän grafisk beteckning, som ofta används i tidningssammanhang.

Vad är rader och kolumner?

Information från vänster till höger kallas rad. Information från topp till botten kallas kolumn. I denna tabell finns en kolumn med bergets namn och en kolumn med höjder.

Vilken formel använder du om du vill räkna fram plocka fram det högsta värdet i en serie med tal i ett kalkylblad?

Många Excelanvändare är bekanta med funktionerna MIN [MIN] och MAX [MAX] för att ta fram lägsta respektive högsta värdet i en datamängd.

Vad är Xlookup?

Med funktionen XLOOKUP genomsöks ett område eller en matris och sedan returneras det objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLOOKUP returnera den närmaste (ungefärliga) matchningen.

Vilken funktion använder du för att räkna ut högsta värdet i ett område?

Beskrivning. Returnerar det n:te största värdet i en mängd data. Du kan använda den här funktionen för att markera ett värde baserat på dess relativa position. Du kan exempelvis använda STÖRSTA för att returnera det högsta, det näst högsta eller det tredje högsta resultatet.