Vad är ballistiken hos en 308:a?


Vilket vapen för Långhållsskytte?

Kaliber 6,5×55 är på många sätt en mycket bra kaliber för långhållsskytte. Appar och ballistikprogram i datorn är bra som hjälpmedel. Snälltrycke ger sällan bättre resultat, ett vanligt bra trycke fungerar.

Hur långt går en 308 kula?

Problemen uppstår när man använder riktigt långa (tunga) kulor och räffelstigningen inte räcker till för att stabilisera kulan. Ex 308 Win har 12 tums stigning. Alla kulor upp till ca 12 g fungerar bra.

Vad är skillnaden på 30-06 och 308?

Det är exakt samma diameter på kulorna men 30-06 har lite mer kraft så kulan har en högre hastighet med runt 35-40ms högre än . 308 win. Det är dock ytterst försumbart, och den högre hastigheten har ju nackdelen att rekylen också är högre.

Vilken kaliber är 308?

308 Winchester är en civil kaliber som används för högviltsjakt. Den är mycket nära besläktad med den militära kalibern 7,62×51 mm NATO (även betecknad 7,62 NATO), till den grad att kaliberbeteckningarna ibland används som synonymer. Den civila patronen är emellertid i de flesta mått lite mindre än den militära.

Vilken kaliber har bäst precision?

En 6ppc är fortfarande överlägsen en 6.5×55 i precision men på 1000m i stark vind så kommer 6.5×55 träffa bättre.

Vad ska man ha för kaliber?

Om Du enbart ska jaga rådjur på smyg- eller vaktjakt räcker en klassisk klass 2-kaliber förträffligt väl. Dessa är begagnade relativt billiga i inköp, ger snäll rekyl och går inte sällan att skjuta mycket täta träffbilder med.

Vad är fullgott kulfång?

Svensk Jakt: Kulfånget var fullgott

Se även  Hur mycket kostar ett pund lax?

Svensk Jakts reporter, som tog bilden, berättar att jägaren befann sig uppe på en bergsknalle och att skottet togs med vinkel ned mot marken. Vid en eventuell bom eller genomslag fanns fullgott kulfång i form av mark bakom djuret.

Hur långt flyger en kula?

Kulan från en vanlig kulspruta väger 9,6 gram och har en utgångshastighet på 825 meter per sekund. Om man skjuter kulan rakt upp i luften så går den 2-3 km innan den vänder och när den landar har den hastighet på ungefär 100 meter per sekund.

Hur snabbt går en kula?

pistoler med kaliber 9 mm är mellan 300 och 350 meter per sekund. Det gäller precis efter det att kulan har lämnat pistolen. Sedan avtar hastigheten långsamt ju längre bort kulan flyger. Gevär har ofta högre utgångshastigheter, från strax under 400 meter per sekund upp till över 800 meter per sekund.

Vilken klass är 222 REM?

DEWEY KALIBERFÖRTECKNING

Kaliber Fabriksbeteckning eller motsvarande Klass
5,7×45 .223 Remington (5,56 Nato) 2
5,7×47 .222 Remington Magnum 2
5,7×48 .22-250 Remington 2
5,7x48R .225 Winchester 2

Vilken kaliber är störst?

Patronernas diameter

12/89(mm) är därmed den största kalibern och 20/65(mm) den minsta. Det förekommer även mindre och större kalibrar, allt från 10 till 36 (36 även kallad .

Vad får man skjuta med 222?

Samtliga viltarter utom älg, björn, hjort, visent, myskoxe, mufflonfår, varg, och vildsvin.

  • .222 Remington.
  • .223 Remington.
  • .243 Winchester.
  • .22-250 Remington.
  • 7,62×39.
  • 9×39.
  • .357 Magnum.

Vad får jag jaga med 22lr?

22lr får du jaga en del mindre vilt som till exempel kråka, duva, vildkanin, bisam, mink, ripa och mård – men vanligast är 22lr ammunition till övningsskytte och sportskytte. .

Se även  Vilken är den bästa kiten?

Får man skjuta rådjur med 222?

De enda kopparkulorna i testet som blev stabila med . 222 Remingtons flacka räffling 1-14”. Från vänster 2,9 g Barnes TSX, 3,2 g Lapua Naturalis och 2,9 g Fox. Enligt den nya förordningen är samtliga medlemmar i trion tillåtna på rådjursjakt.

Vad får man jaga med 17 HMR?

17 HMR. Med en småviltstudsare i dessa kalibrar får du jaga småvilt som ripa, kråka, kaja, duva, mink. Många jägare och skyttar väljer att öva sitt skytte och övningsskjuta med ett kulgevär i kaliber .

Vad får man jaga med Helmantlad kula?

Helmantlad kula används vid toppfågeljakt, men är i övrigt inte särskilt populär vid jakt eftersom den helt enkelt skadar så lite att träffen inte dödar det påskjutna viltet på önskvärt sätt. Dessutom kan helmantlade kulor ge problem med förlupna kulor som passerar viltet och skadar något eller någon på andra sidan.

Vilka djur får man jaga med mörkersikte?

Regeringen beslutar att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet ska tillåtas vid jakt efter vildsvin. Så kallade termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Får man ha ljuddämpare på 22LR?

22LR och . 22WMR som används till övningsskytte och småvilt är det svårt att få ljuddämpare till, där krävs åtminstone ett intyg från öronläkare att man har behov. (Från kommer även ljuddämpare till klass 3 och klass 4 kunna användas fritt, eftersom alla ljuddämpare för alla ändamål blir licensfria.)

När blir ljuddämpare licensfria?

Från och med kan ljuddämpare bli licensfria. Det föreslår regeringen i en proposition. Regeringen föreslår att licens för ljuddämpare slopas. I stället ska innehavet regleras på samma sätt som ammunition.