Vad är det som gör ubåten Alvin så speciell?


Hur länge räcker syret i en ubåt?

I undervattensläge använder man stirlingmotorn som drivs av diesel och syre. Stirlingmotorn behöver ingen luft och det gör att ubåten kan vara i undervattensläge så länge syret i tankarna räcker. I praktiken handlar det om mer än två veckor åt gången.

Hur dyker en ubåt?

För att en ubåt ska kunna dyka så nyttjas så kallade ballasttankar. Dessa är i ytläge helt tomma för att ge maximal flytkraft till ubåten. När ubåten skall dyka så släpps luften ut och vatten strömmar in i ballasttankarna.

Hur djupt kan svenska ubåtar dyka?

Ubåtarna får en besättning på 107 personer och kan dyka till max 450 meters djup. Beväpningen utgörs av 16 ballistiska Bulavamissiler. Dessutom finns sex torpedtuber. Som jämförelse kan nämnas att den svenska ubåten Gotland har ett deplacement på 1599 ton i u-läge och är 60 meter lång.

Hur får man syre i ubåt?

Syre kan även medföras i så kallade syrefacklor, som innehåller kemiskt bundet syre, till exempel i form av natriumklorat, som friger syre när det värms upp. Det är en platseffektiv lösning. På vissa ubåtar kan man själva alstra syre med elektrolys, genom vilken havsvatten spjälkas i väte och syre.

Har Sverige atomubåt?

Orel och de två andra fartygen i norra flottan hade några timmar tidigare seglat under Stora Bält-bron på väg ut från Östersjön mot Skagerrak. Den nästan 30 år gamla ubåten i Oscar-II-klassen drivs med två kärnreaktorer och är normalt beväpnad med kryssningsmissiler och torpeder.

Hur lång är en atomubåt?

Gotland i det här fallet är den svenska ubåten. Byggd i Malmö av Kockums och sjösatt 1995. Dryga sextio meter lång och sex meter bred.

Se även  Inte längre en absolut nybörjare, osäker på kosten

Hur funkar en Ubåtsmotor?

United Stirling blir en avdelning inom Kockums enbart för utveckling av ubåtsmotorer. Kockums sätter 1988 in sin nyutvecklade fyrcylindriga Stirlingmotor i ubåten Näcken. Motorn drivs av syrgas och dieselolja i ett slutet system vilket ger den unika egenskaper. Den bullrar inte och kan vara under vatten i veckor.

Kan man utvinna syre ur vatten?

För närvarande utvinns rymdstationens syre från vatten som måste hämtas från jorden, en dyr och begränsande nackdel. … Ånga används sedan för att extrahera koldioxiden och bearbeta den för att skapa metan och vatten. Genom elektrolys delar man sedan vattnet till syre medan metanen ventileras ut i rymden.

Hur funkar ubåt?

En atomdriven ubåt har en kärnreaktor ombord som värmer upp vatten så att vattenånga bildas. Vattenångan driver en ångturbin som får en propelleraxel att rotera. Den atomdrivna ubåten är alltså på sätt och vis en ångbåt.

Hur gör man en ubåt?

Ubåt är en öldrink med Jägermeister.

  1. Ingredienser. 50 centiliter lageröl. …
  2. Glas. Ett stort ölglas och ett fyra centiliters snapsglas.
  3. Tillagning. Häll upp ölen i ölglaset och Jägermeister i snapsglaset, sedan släpper du ner snappsglaset med Jägermeister i ölglaset så att dryckerna till en viss del blandas.
  4. Garnering. …
  5. Ordlista.

Hur långt ner går en ubåt?

10 911 meter är det djupaste en ubåt har dykt. Så djupt dyk kan bara ske i Marianergraven i Stilla havet. Första gången en besättning nådde detta djup var den 23 januari 1960 med den italienska ubåten Trieste. Sedan dess har även den australiensiska ubåten Deepsea Challenger varit nere på ett motsvarande djup.

Se även  Vad finns i en tångskog?

Hur navigerar man en ubåt?

Hur navigerar man en ubåt i u-läge, när man inte kan titta ut och inte har aktiv sonar? Återigen kommer datorerna till hjälp. Gyrokompassen ersätter magnetkompassen och med accelerometrar kan man räkna fram sin kurs och visa den på en elektronisk karta, så kallad tröghetsnavigering. Farten kan verifieras med en logg.

Hur många ubåtar finns det i Sverige?

Sverige har fyra ubåtar och efter att de två nya A26 ubåtarna är klara kommer två av de gamla ubåtarna att tas ur bruk, så att det totala antalet fortfarande är fyra.

Hur har ubåten utvecklats?

Under 1900-talet byggde Sverige successivt upp förmågan att designa egna ubåtar och den första Hajen följdes av flera. Svensk ubåtskompetens utvecklades bland med hjälp av licensköp från Italien och Tyskland. En tysk ubåt som bärgades utanför Vinga vid slutet av andra världskriget bidrog också.