Vad påverkar ytströmmarna?

Vad är jetströmmar och hur kan de påverkas?

Jetströmmar är starka vindar som slingrar sig runt jorden på omkring tio kilometers höjd. De starka vindarna uppkommer på grund av den stora temperaturskillnaden mellan polerna och ekvatorn, och där temperaturkontrasterna är störst är jetströmmarna starkast. Jetströmmarna finns på breddgrader mellan 30 och 70 grader.

Varför förändras Jetströmmars läge från högre till lägre latituder under året?

Den kraftigaste jetströmmen i atmosfären är den subtropiska, som bildas av luft som värmts upp i tropikerna och sedan på hög höjd accelererats mot polerna (se Den subtropiska Midgårdsormen). Corioliseffekten medverkar till att styra den österut kring 30º latitud.

Var ligger jetströmmen?

En jetström är en kraftig, relativt smal luftström i atmosfären på omkring elva kilometers höjd strax under tropopausen. De bildas på gränsen mellan angränsande luftmassor med betydande temperaturskillnader, som mellan polarregionerna och den varmare luften kring ekvatorn.

Hur skapas jetströmmar?

Jetströmmar orsakas dels av jordrotationens inverkan på atmosfären samt på temperaturskillnader mellan polerna och ekvatorn. Strömmarna är kraftigare och närmare ekvatorn under vintern och svagare och närmare polerna på sommaren.

Vart bildas oftast lågtryck En som passerar Sverige?

Ett normalt lågtryck i Sverige uppstår när varm luft möter kall luft. Luften blandas och den varma luften stiger uppåt. För att ersätta tomrummet vid marken, efter den luft som stiger, blåser kall luft in från sidorna i lågtrycket. Lågtrycken i Sverige kommer ofta in från Atlanten.

Hur blåser Passadvinden?

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Se även  Vad är en typ 1 flytväst?

Vad menas med Corioliseffekten?

En effekt som uppkommer pga av jordens rotation och ger alla föremål i rörelse en svag sidorörelse som går åt höger på norra halvklotet och åt vänster södra halvklotet. Corioliseffekten har en fundamental inverkan på atmosfärens och oceanernas rotation.

Vad är en Troposfär?

Det allra första lagret av atmosfären är troposfären, vilken börjar vid jordens markyta och sträcker sig mellan 8 till 14,5 kilometer upp. Det är den mest täta delen av atmosfären och nästan allt väder sker i denna region. Strax ovanför troposfären börjar stratosfären, som sträcker sig 50 kilometer upp.

Vad är skillnaden på högtryck och lågtryck?

Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen, medan ett lågtryck är ett område med lägre lufttryck än omgivningen. På en väderkarta över Europa finns ofta minst ett högtryck och ett par lågtryck.

Vad kallas vindarna i södra och östra Asien?

monsunvindarna uppstår på liknande sätt som sjö – och landbris bildas. De bildas och påverkar klimatet i stora delar av syd – och ostasien. Dessa vindar blåser i olika riktigt beroende på om det är vinter eller sommar. På sommaren är vädret väldigt varmt i södra Asien och detta bildar ett lågtryck.

Vad heter de olika vindarna?

 • Sefir.
 • Sjöbris.
 • Sirocco.
 • Termik.
 • Termisk vind.
 • Tromb.
 • Tropisk cyklon beträffande hurricane, tornado, Taifun.
 • Vindkraft.
 • Var finns Konvektiv nederbörd?

  Konvektiv nederbörd

  När den kommer tillräckligt högt kyls den ner och nederbörd bildas. Denna nederbörd faller i regel rakt över den plats där den bildas. Ibland kan också stora åskmoln växa fram. Denna typ nederbörd uppstår bara under sommaren i vår del av Europa.

  Vad är en monsun period?

  vind som uppkommer genom temperaturskillnader mellan hav och kontinenter i vissa tropiska och subtropiska områden.

  Vad innebär monsunvindar?

  Därför börjar luften röra sig från hav, mot land, alltså i den andra riktningen jämfört med för ett halvår sedan. De här vindarna, de som blåser vid kusten och byter riktning med årstiderna, kallas monsunvindar. När det blåser från land är luften torr, och det regnar sällan. Det är torrperiod.

  Hur fungerar monsunvindar?

  Monsunvindar är årstidsvindar. Sådana vindar finns både i Asien, Afrika och Australien, men de mest utpräglade blåser över Sydostasien. När den asiatiska kontinenten värms upp på sommaren bildas ett stort lågtryck. Det innebär att fuktiga, varma vindar blåser in från Indiska oceanen.

  Var sker monsuner?

  Monsunregn är årstidsbundna regn i södra och sydöstra Asien. De är kraftigast på sommaren då uppvärmningen av den asiatiska kontinenten ger ett sug av luft in mot land från omgivande hav.

  Vad innebär att en plats ligger i Regnskugga?

  Ett område sägs ligga i regnskugga om det ligger i lä av en bergskedja. På bergens lovartsida tvingas luften att stiga, vilket leder till avkylning, kondensation och nederbörd. På bergens läsida sjunker däremot luften med uppvärmning och molnupplösning som följd.

  Vad är en nederbörd?

  Nederbörd är ett meteorologiskt samlingsnamn för flytande eller fasta vattenpartiklar som faller genom atmosfären. Vattnet på jorden befinner sig i ett ständigt kretslopp. Från haven, sjöarna och marken avdunstar vatten och det bildas vattenånga.

  Hur påverkas samhället av monsuner?

  Tiotals personer har dött och många saknas fortfarande. Myndigheterna befarar att dödssiffran kommer att stiga när räddningsarbetare når de mer isolerade byarna. Dessutom har översvämningarna förstört risfält och stora mängder boskap har svepts iväg.

  Vad är passadvindar och monsuner?

  Längs ekvatorn återfinns passadvindar som sträcker sig upp till vändkretsarna. Norr om dessa återfinns västvindar som är band som finns på både norra och södra halvklotet. Dessutom finns det någonting som heter monsunvindar som också kallas för årstidsvindar.

  Hur påverkas Indien av monsun?

  Vattenreservoarerna fylls och grundvattnet stiger

  Under monsunperioden faller uppemot 70 procent av årets regn i Indien och på flera åkrar räknar man med bättre skörd ju mer det regnar. De som sår vintergrödor, till exempel vete, ris, raps och kikärter, kan förvänta sig de bästa skördarna på 25 år.

  Hur påverkar monsunvindar?

  Den indiska sommarmonsunen blåser i de flesta delar av landet från sydväst, medan havsströmmarna påverkas åt motsatt håll och förstärks från östlig riktning. Även det torra Sahelområdet i Afrika påverkas av sommarmonsunen, och torkans utsträckning ett visst år bestäms av hur långt norrut monsunen förmår blåsa.

  Vad är det som påverkar klimatet?

  Det klimat som råder på jorden idag bestäms av ett antal faktorer som påverkar klimatet olika i tid och rum. De grundläggande faktorerna är strålning från solen, cirkulation i atmosfären och havet samt topografi på land och i hav. Den grundläggande energin kommer från solen.