Vad spottar eldsprutare ut?


Vad använder Eldsprutare?

Vi använder lampolja som bränsle och hur vana och försiktiga vi än är så andas vi in farliga ångor varje gång vi gör en show.

Vad dricker en eldslukare?

Det som sker, när detta isolerande ångskikt bildas, kallas för Leidenfrosteffekten. Ett annat exempel på samma fenomen är att det går att ”dricka” flytande kväve som har en temperatur på minus 196 grader. Det är en kall motsvarighet till att sluka eld, där personen blåser ut kväveånga.

Vilken vätska använder eldslukare?

Med eldslukare avses här en artist som använder en metod där munnen först fylls med någon form av petro- leumdestillat med hög flampunkt, van- ligen tändvätska. Därefter görs en djup inandning via näsan följd av en kraftig utandning genom munnen, som resulte- rar i att ett aerosolmoln av tändvätska sprutas ut.