Varför trimmar inte min båtmotor ner?


Hur långt ner ska båtmotorn sitta?

Motorn måste matcha höjden på akterspegeln för att båten ska drivas optimalt. Man mäter på från motorfästet (=akterspegelns ovankant) till antikavitationsplattan, dvs den ”stora” horisontella plattan på motorns rigg. Denna platta ska ligga i linje med kölens lägsta punkt.

Hur påverkas båtens gångläge av att du trimma upp motorn något?

Där har du ett bra gångläge på plattvatten. I stökig motsjö gör man med fördel det motsatta. Trimmar in motorn, ökar den våta ytan och låter V-botten där den är som vassast (i fören) klyva igenom vågorna för att göra resan mjuk och fin. Eller åtminstone mindre obekväm.

Hur trimmar man båten rätt?

Sänk fören härifrån lite så att körningen känns stabil. I motsjö sänks fören nedåt så att framfarten blir mjukare. I medsjö och mycket hög motsjö lyfts fören upp lite så att den inte skall dyka. Kör inte båten i hög fart om motorns trim är helt i negativ vinkel, det vill säga med fören nere.

Varför planar inte båten?

Du kanske också har fel rigg på din motor. Eller så sitter den inte i kant med skrovet. Sen kan det ju vara en äldre brytartändningsmotor. Med brytare som blivit trötta.

Hur ska man tilta motorn?

Öppna luftskruven (vid lös trycktank), pumpa upp bränsletryck med pumpblåsan (om sådan finns). Tilta alltid ner motorn så att motorn omedelbart får kylning. Starta aldrig någonsin motorn utan motorn är helt nedtiltad i vattnet och får kylning. Varmkör alltid motorn innan ni åker iväg.

Hur Vinterkonserverar man en utombordare?

Vinterkonservering av utombordare

  1. Koppla en spolmuff (art nr 16315) till en trädgårdslang och trä den sedan överkylvatten intagen på motorn.
  2. Ta av kåpan och sätt sedan på vattnet och starta motorn.
  3. Låt motorn gå på tomgång i ca 10 minuter så den blir riktigt varm så termostaten öppnar.
Se även  Mina biceps blir stela efter ett träningspass. Hur fixar jag det?

Kan en båtmotor ligga ner?

Det går nog inte att svara generellt vilken sida en utombordare ska läggas på. Det beror på hur den aktuella motorn är konstruerad. Det vanliga är att det står på motorn vad som är upp eller ned, annars blir det till att leta i instruktionsboken. Problemet är generellt för alla fyrtaktare.

Hur får jag båten att plana?

Trimplanen ger fördelen att kunna parera skev last och vind för att ge en jämn gång genom vattnet. Trimplan hjälper även till att få båten i planing snabbare vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning.

Hur får man en båt att plana?

Trimma ut motorn lite så fören börjar resa sig lite öka gasen till runt 20-22 knop där bör du ha din marchfart. Du kanske får trimma ut lite till för att ett bra gångläge. Farter mellan runt 10-15 knop går inte att köra en planande båt i. Dessa farter är bara en transport sträcka upp till planingsläge.

Hur hårt ska man dra åt propellern?

Den ska inte dras hårt. Skruva in muttern, känn på propellern så att den inte glappar. Dra åt den ett kvarts varv till. Vrid på propellern så att den inte går trögt.

Hur tar man bort propeller?

Plocka bort propellern med hjälp av en propellernyckel (och ett träblock som förhindrar att propellern snurrar). Smörj propelleraxeln och sätt tillbaka tryckbrickan. Sätt på den nya propellern/navet och låsmuttern på propelleraxeln. Dra åt propellermuttern med hjälp av propellernyckeln och blocket.

Vad ska jag ha för propeller?

Mindre propeller ger högre varvtal och större propeller ger lägre varvtal. Varvar din motor för mycket på full gas så har du sannolikt en för liten propeller eller en propeller med för liten stigning. Varvar den för lite har du antagligen en för stor propeller eller en med för kraftig stigning.

Se även  Sluta med kroppsbyggnad eller styrketräning

Varför Stålpropeller?

Stålpropellern är i regel dyrare än aluminiumpropellern.

Stålpropellerns utformning gör den effektivare i vattnet än standard aluminiumpropeller, den ”nyper tag” bättre och detta medför att man kan montera motorn högre på akterspegeln och den tillåter mer tilt med ökad fart och lägre bränsleförbrukning som resultat.

Vad använder man propeller till?

En propeller är en maskindel bestående av minst ett men vanligen två eller flera propellerblad placerande runt eller i ett nav på en propelleraxel. Ordet kommer från latinets propellere, som betyder ”driva framför sig”. Propeller används för framdrivning av farkoster och i till exempel fläktar och pumpar.

Vad betyder siffrorna på propellern?

Propellerns storlek står präglat i något av propellerbladen eller inne i navet. En beteckning kan se ut på flera sätt: Står det till exempel 3 x 13 x 19” betyder den första siffran att det är en 3-bladig propeller, den andra att diametern är 13 tum och den sista att stigningen är 19 tum.

Hur räknar man splines?

Mät ifrån mitten på propelleraxelns hål och ut till bladspetsen. Multiplicera värdet med 2 för att få diametern. De flesta propellerdiameterar anges i tum, 1 tum = 2,54 cm eller 25,4 mm. Dividera därefter diametermåttet med 2,54 eller 25,4 beroende på om du räknar i cm eller mm.

Hur vet man vilket håll propellern snurrar?

Rotation: De flesta propellrar till utombordare är högergängade. Det vill säga att de roterar medurs, sedda akterifrån. En vänstergängad propeller roterar motsols, sedd akterifrån. Har man dubbla motorer eller dubbla propellrar på samma axel har man en vänster- och en högergängad.

Hur mäter man stigningen på en propeller?

Mät från navet och ut till spetsen av ett blad. Multiplicera med 2 och överför sedan längden till tum. Stigningen är svårare att mäta sig till utan särskild utrustning. För bästa bränsleekonomi, och för att motorn skall hålla länge, är det som sagt mycket viktigt att propellerdimensionen är riktig.

Se även  Bästa sättet att snabbt bränna socker

Hur fungerar duoprop?

När Volvo Penta introducerade den patenterade Duoproptekniken 1982 var det den största händelsen i båtvärlden sedan propellern uppfanns. De dubbla, motroterande propellrarna ger ett ordentligt grepp och genererar en enastående dragkraft, rak och exakt kurs – även vid backning – och snabbare acceleration till planing.

Varför rostfri propeller?

En rostfri propeller ger ett bättre grepp än standardpropellrar av aluminium och kan därför monteras något högre på akterdelen. Du utnyttjar då fördelar som bättre acceleration, bättre toppfart och även en lägre bränsleförbrukning.

När propeller varken driver eller bromsar?

Om spaken för gas/reversering är någotsånär rätt inställd så skall den stå i läge kl 1- ½2 när motorn startas. Då varken driver eller bromsar propellerbladen. (neutralläge). Förs spaken framåt ökar stigningen på propellern samtidigt som gasen ökar.

Hur fungerar en Propellermotor?

Allmänt om propellrar

Propeller– bladen är formade som vingar och har liksom de, två avgörande egenskaper, tryck- och dragkraft samt motstånd. Vingarna sitter på ett roterande nav där den gemensamma dragkraften suger in vatten uppströms för att sedan kasta ut den nedströms i båtens kölvatten.

Vem upptäckte propellern?

John Ericsson – Båtpropellern. Propellerns och pansarskeppets pionjär blev nationalhjälte i USA, men han föddes i Värmland och fick sina första lärospån vid bygget av Göta kanal.